Træfældning

Arbejdsmetoder til at fælde et træ


Almindelig træfældning


Kan benyttes såfremt træet kan lægges i fuld længde og bredde, og

ikke er råddent eller hælder kraftigt væk fra den ønskede fælderetning.


Topkapning vha. klatring


Træet fældes fra toppen og ned. Hver en gren tages af, og derefter

stammen i sektioner.

Metoden kan benyttes selvom, der er skrøbelige objekter under træet,

såsom en carport, et drivhus etc.

Metoden tillader også at grene og stammer kan fires ned eller væk via.

tovbane.


Nedskæring fra lift


Træet fældes i sektioner, fra toppen og ned.

Metoden benyttes hvis træet ikke er egnet til klatring, pga. det er dødt eller

råddent.

Hvis der er plads til at opstille en lift.

Metoden kan benyttes selvom, der er skrøbelige objekter under træet,

såsom en carport, et drivhus etc.   


Indtrækning af vanskelige træer


Hvis træet har en kraftigt hældning væk fra den ønskede fælderetning,     

kan det være en mulighed at fælde det vha. indtrækning med spil og wire.


Fældning med kran

Træer kan have en placering hvor den nemmeste og billigeste løsning er fældning

via. kran. Træet kan hejses ud i sektioner eller som det er


Akut Træfældning og Stormskader

Stormfald og væltede træer. Af og til væltes træer af kraftige storme.

Opskæring og fjernelse af et stormvæltet træ skal kun udføres af professionelle. Der frigives enorme kræfter, der kan være dødbringende, hvis træet læses og dermed saves forkert.


Al træfældning udføres så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til belægning og beplantning. Se hvilke områder hvor Træfælderen har været.


Efter fældningen tilbyder vi, udskæring til brændestykker, bortskaffelse af grenaffald og stammer, samt oprydning og rodfræsning.


Du kan også selv stå for oprydningen og spare penge


Kontakt os for gratis tilbud eller rådgivning på træfældning og træbeskæring.


Stromskade

Copyright @ All Rights Reserved


Stromskade

Stromskade


Stromskade