Priser og vilkår


Email: reea@reea.dk


Pris og Handles vilkår.   

                                                           

Mand:

Hverdage mellem 8 og 17 - 375 kr. pr time.

Andre hverdags tidspunkter 17 og 7 – 447,5 pr. time

Weekend, søn og helligdage mellem 8 og 22 – 671,25 kr. pr time


Bil:

80 kr. i startgebyr, herefter 25 pr. pågegyndt time-  4,0 kr. pr kilometer i forbindelse med opgaven.


Forbrugsvare:

Personlige hjælpemidler, forbrugsvare, hjælpemidler, masker, sikkerhedsbriller, hansker, plastposer, skaldeposer. o. lign. påføres fakturaen 


Genbrugsplads:

Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne.

Takster pr. besøg 150,00 kr.


Værktøj:

Reea medbringer almindelig håndværktøj, haveredskaber og trailer inkluderet i timeprisen.

Forbrug af, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.


Tilbud:

Reea giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt reea@reea.dk


Alle priser er ekskl. Moms.


Indlejring af maskiner:

Lejede maskiner: Er der behov for større og mere specielle maskiner/ værktøj medbringes lejede maskiner efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.


Reea råder ofte over egne maskiner som kan medbringes på fleksible og fordelagtige vilkår.

Pris efter aftale.


Administration

Kunden vil bliver fakturer 85 kr. pr. faktura. i administrations omkostninger.Vilkår


Ved korte opgaver og opgaver Reea planlægger og udfører, betales for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at du betaler fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Ved længerevarende regulært vikararbejde møder vi efter aftale på pladsen.


Indebærer din opgave ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi meget gerne et tilpasset tilbud.


Betaling - Der sendes en regning til betaling inden 7 dage netto. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.Reea kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.


Aflysninger af den aftalte opstarts periode.

Reea påhviler sig ret til at fremsende faktura på 7 % af den samlet entreprise sum ved aflysninger.


Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt. Reea overholder altid arbejdes    miljøbestemmelserne for arbejdes området.


Reea tilstræber alt at benytte sig af miljø rigtige produkter. vi tager hånd om vores miljø.


Reea forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed.


Det påhviler kunderen at der vil være adgang til strøm, sikringsskab, vand, kloak samt tolilet forhold. Ved påbegyndt opgave, hvor disse ting ikke er forfindes afbrydes arbejdes opgaven og kunden tilskønnes at skaffe adgang til disse.

Kunden afstår selv evt. udgifter til afholdelse ved forbrug. Ved ovenstående.


Dagslejer.


Reea stiller meget gerne op som dagslejer, for andre virksomheder. Det vil sige at I køber vores arbejdskraft for en givende tid.

I står selv for alle forsikringer, materialer, m.m.

Andet skal være skriftlig
Faktureres fuldt ud for den bookede periode.


Pauser- Kunden betaler for 5 minutters pause pr. time.

Fakturer bliver fremsendt ved arbejdes endt udførelses. Ved større opgave kan regningen blive fremsendt i flere rate.

Broer og færger betales af kunden.


Reea ´s faktura er altid listet op, sådan at man kan se hvad man betaler for. Dette sker for at der ikke skal være nogle misforståelser over hvad kunden betaler for.


Timeforbrug

Materialer

Befordring

Gebyr for genbrugsstation

Personlige hjælpemidler

Administration


Regeringen har åbnet op for at man kan benytte Service fradraget igen (håndværker fradraget)

Link til Skat 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018
Copyright @ All Rights Reserved