Vision

Vision 2020


I Reea arbejder vi efter nedenstående kundemål og politikker:


Kundemålsætning


Alle kunder skal behandles individuelt.


•Vores ydelser og kvaliteten af disse ydelser, skal nøje svare til det aftalte.


•Vores kunder skal opfatte og omtale os som en stabil, fleksibel, loyal, kvalitets- og   servicebevidst

virksomhed.


•Vi vil sikre, at vi ikke påtager os eller markedsfører rengørings- og serviceydelser, såfremt vi på forhånd

ved, at vi ikke kan indfri kundegruppens relevante forventninger.


•Vi skal kunne levere totalløsninger inden for service.


•Vi skal indfri vores kunders forventninger til et højt service- og kvalitetsniveau.


Kundepolitik


•Alle aftaler med kunden er aftaler.


•Vi skal indfri vores kunders forventninger til os som serviceleverandør.


•Alle nuværende og kommende kunder er vigtige for vores organisatoriske vækst.


•At overholder de opstillede politikker i forbindelse med kvalitet.


•At give vores kunder tilbagemeldinger samme dag de kontakter os.


•Indgåede reklamationer skal behandles inden for samme dag.


•Vores kunder skal tilbydes en serviceminded, ansvarsbevidst, professionel og veluddannet

medarbejderstab.


•Vores kunder skal underrettes i tilfælde af personaleskift.


•Vi behandler vores erhvervskunders virksomhed/arbejdsplads med respekt.


Miljøvision

Vi har den opfattelse, at vi alle har et ansvar for miljøet. Det skylder vi os selv og vores kommende generationer. Derfor arbejder vi i Reea efter følgende mål og politikker:


Miljømålsætning

•Vi anvender Miljø rigtige produkter, i

  ethvert muligt tilfælde.


•Vi anvender metoder, der er mindst

belastende for arbejdsmiljøet.


•Vi arbejder med løbende

miljøforbedringer.


Miljøpolitik

•Vi vil forpligte os til, at møde vores

kunders miljømæssige behov.


•Vi vil holde gældende love og regler

samt brancherelaterede regler.


•Vi vil minimere vores forbrug af

plastemballage.


•Vi vil sikre, at plast, pap mv. bliver

afleveret til genbrug.


•Vi sikre at alt genbrugs relateret affald

komme på genbrugs stationen


•Alle medarbejdere har ret til

ergonomiske hjælpemidler.


Copyright @ All Rights Reserved